online-store-gfc925e047_1920

Δες γιατί να γίνεις πωλητής στο iCart Marketplace 

Δωρεάν E-shop

Είτε διαθέτεις e-shop είτε όχι σε κάθε περίπτωση, έχεις ένα επιπλέον κανάλι πώλησης.

Ανέβασε Προϊόντα

Ανέβασε προϊόντα που έχεις άμεσα διαθέσιμα στην πλατφόρμα του iCart Marketplace.

Εύκολη Διαχείριση

Διαχειρίσου εύκολα τις παραγγελίες σου από το κινητό σου και τον υπολογιστή σου.

 

Κόστος Συνδρομής

150 ευρώ ανά Έτος + ΦΠΑ

Προμήθεια Πώλησης

8% ανά Παραγγελία + ΦΠΑ

 

Άνοιξε το δικό σου κατάστημα στο iCart Marketplace

1. Κάνε εγγραφή

2. Ανέβασε τα προϊόντα σου

3. Ξεκίνα να πουλάς

 

Συχνές Ερωτήσεις

Προκειμένου να πωλεί έναντι χρέωσης ένα προϊόν στο iCart Marketplace, ο πωλητής δημιουργεί έναν λογαριασμό/προφίλ εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας του iCart Marketplace. Το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το ΑΦΜ και η ακριβής διεύθυνση του πωλητή απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Κάποια από τα στοιχεία που εισάγει ο πωλητής στο προφίλ του θα είναι διαθέσιμα δημόσια σε χρήστες της πλατφόρμας του iCart Marketplace. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο πωλητής θα καλείται από το iCart Marketplace να παραθέτει και τα στοιχεία νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, όπως Καταστατικό, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση και άλλα, προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο πωλητής είναι μια νομίμως συσταθείσα και υπάρχουσα επιχείρηση.

Με την εγγραφή του, ο πωλητής αποκτά την εταιρική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του iCart Marketplace και δύναται να δημοσιεύσει τα προϊόντα του σε συσκευασίες και τιμές που επιθυμεί, να δεχτεί παραγγελίες από αγοραστές και να παραδώσει τα προϊόντα του απευθείας στους αγοραστές ή να πραγματοποιήσει την αποστολή. 

Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο iCart Marketplace υπό την ιδιότητα του πωλητή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή κατά την έννοια του Ν.2251/1994.

Μόλις αποσταλεί ένα αντικείμενο, με την επιφύλαξη τυχόν ελέγχων ασφαλείας από το PayPal, ο πωλητής θα πληρωθεί απευθείας από το PayPal και τα χρήματα θα εισέλθουν στον λογαριασμό του, όπου θα είναι έτοιμα για ανάληψη.

Σε αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών από το iCart, από την οποία ένας πωλητής δύναται να παρέχει τα προϊόντα του προς πώληση, ο πωλητής συμφωνεί ότι το iCart θα λαμβάνει το 8% της Τιμής Καταλόγου προ ΦΠΑ για κάθε προϊόν που αποστέλλεται και πωλείται μέσω του Marketplace («Προμήθεια Συναλλαγής») και ο πωλητής θα λαμβάνει το 92% της τιμής καταλόγου, εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ του πωλητή και του iCart διαφορετικό ποσοστό.

Η ως άνω προμήθεια εκ ποσοστού 8% βαρύνεται με ΦΠΑ 24%, το οποίο καταβάλλει ο πωλητής, το δε iCart θα εκδίδει το νόμιμο παραστατικό. Το 8% της τιμής καταλόγου που παρακρατείται ως προμήθεια από το iCart υποστηρίζει διοικητικά κόστη, κόστη τεχνολογίας (hosting, servers, emails, κτλ.) έξοδα συντήρησης της πλατφόρμας, αλλά και έξοδα προώθησης των προϊόντων που βρίσκονται εκεί (ομάδα πωλήσεων, online διαφημίσεις).

Σε περίπτωση πληρωμής που ο αγοραστής επιλέγει να εξοφλήσει την παραγγελία του με κάρτα τραπέζης μέσω της πλατφόρμας του iCart,  το συνολικό ποσό της πληρωμής θα δεσμεύεται από μια τρίτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας πληρωμών (escrow) επιλογής της iCart και θα απελευθερώνεται προς τον πωλητή και προς το iCart κατόπιν της επιβεβαίωσης του αγοραστή ότι έλαβε το προϊόν.

Η εν λόγω επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνεται από τον αγοραστή το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται αυτόματα στον λογαριασμό του πωλητή με το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος.

Το iCart διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί με διαφορετικό τρόπο το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που χρησιμοποιεί, προκειμένου να πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ παραγωγών-πωλητών και αγοραστών μέσω του iCart.

Σε περίπτωση που αγοραστής επιλέξει να εξοφλήσει την παραγγελία του κατά την παραλαβή της (με αντικαταβολή σε μετρητά ή με POS), οπότε στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο της παραγγελίας θα το λαμβάνει ο πωλητής, ο τελευταίος θα υποχρεούται να καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει το iCart το ποσοστό της προμήθειας αυτού (8% πλέον ΦΠΑ) έως την 30η ημέρα του αντίστοιχου της παραγγελίας μήνας, εκτός τυχόν ρητής διαφορετικής συμφωνίας του με το iCart.

Η καθυστέρηση καταβολής της ως άνω προμήθειας από τον πωλητή για διάστημα άνω των δέκα (10) ημερών, αποτελεί αυτονόητα λόγο τερματισμού του λογαριασμού του από το iCart, πέραν της δυνατότητας του τελευταίου για διεκδίκηση αποζημίωσης κάθε ζημίας του.

Το iCart δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις πληρωμών που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Επιπλέον, ο πωλητής παραιτείται από κάθε δικαίωμα απαίτησης πληρωμής από οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό εκτός από όσους αναφέρονται στο παρόν.

Στο iCart Marketplace, υποστηρίζουμε σχεδόν όλα τα προϊόντα, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις όπως:

  • Παράνομα προϊόντα
  • Πλαστά, μη εξουσιοδοτημένα ή χωρίς άδεια εμπορεύματα
  • Παιχνίδια χωρίς σήμανση CE
  • Προϊόντα που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους
  • Προϊόντα που υπόκεινται στη λίστα απαγορευμένων προϊόντων του PayPal

Οι αγοραστές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου απευθείας από τον λογαριασμό τους στο iCart Marketplace, σχετικά με μια συγκεκριμένη παραγγελία.

Οι αγοραστές μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν μαζί σου, μέσω της σελίδας του προϊόντος ή μέσω της σελίδας επικοινωνίας του καταστήματος, όταν θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με ένα προϊόν ή μια παράδοση.

Main Menu